Halaman Pegawai...
Nama
: FRIETS GERRYD SENANDI, S.Sos
NIP
- 19651130 199110 1 001
Pangkat/Gol
- PEMBINA TK. I (IV/b)
TMT Pangkat/Gol
- 01 April 2019
Jabatan
- Kepala Dinas
TTL
- Paniai-30 November 1965
Pendidikan
- S1


...
Nama
: ADEODATUS SANDI PALANGAN, SE.,
NIP
- 19780213 200801 1 012
Pangkat/Gol
- PEMBINA TK. I (IV/b)
TMT Pangkat/Gol
- 01 Oktober 2021
Jabatan
- Sekretaris
TTL
- Biak-13 Februari 1978
Pendidikan
- S2


...
Nama
: DAVID F. M. ADADIKAM, SE
NIP
- 19760516 200112 1 007
Pangkat/Gol
- PEMBINA (IV/a)
TMT Pangkat/Gol
- 01 Oktober 2023
Jabatan
- Kabid Perumahan Rakyat
TTL
- Samofa-16 Mei 1976
Pendidikan
- S1


...
Nama
: NOCH IZAK YAWAN, A.Md. ST
NIP
- 19721125 200605 1 001
Pangkat/Gol
- PENATA (III/c)
TMT Pangkat/Gol
- 01 Oktober 2022
Jabatan
- Kabid Kawasan Permukiman
TTL
- Biak-25 November 1972
Pendidikan
- S1


...
Nama
: RAHMATULLAH, S.Sos., MM
NIP
- 19680910 199003 1 013
Pangkat/Gol
- PEMBINA (IV/a)
TMT Pangkat/Gol
- 01 April 2021
Jabatan
- Kabid Pertanahan
TTL
- Ujung Pandang-10 September 1968
Pendidikan
- S2